DS+ / DA-S

Parobrzdné pripojovacie pásy na nalepenie na špáry.

Cena: 44.00€
Doručovacia lehota: 5 dní
Z 50 ks na sklade ks

Pásy DB+ alebo DA sa používajú k nalepeniu na špáry, napríklad na podlahové spoje na betónových stropoch, na doskách z anglomerovaného dreva, alebo ako opravné pásy na prelepenie netesnosti v streche, stene, strope, podlahe. Pri stavebných dieloch s krátkodobým pôsobením vlhkosti sa odporúčajú pásy DA-S.

Ponúkame nasledovné rozmery:

  DS+ 100 m x 14 cm
  DS+ 100 m x 21 cm
  DA-S 100 m x 21 cm

Technické údaje:

  DS+: vystužená stavebná lepenka, zlepená s PE
  DA-S: polypropylenová textília s polypropýlenovou membránou
  Hodnota sd: 2,30 m
  Požiarna trieda: E
  Farba: modrá, prípadne zelená

Poznámka:

  Polypropylén (PP), chemický názov poly (1-metyletylén), je termoplastický polymér, využívaný v početných technických aplikáciách, zahrňujúcich automobilový priemysel, výrobu obalov a kontajnerov (vrátane potravinárskych obalov), výrobu fólií, textílií, plastových konštrukčných súčastí, laboratórneho vybavenia, polymérnych bankoviek a podobne.
  Vyrába sa adičnou polymerizáciou, východzím monomérom je propylén. Výsledkom polymerizačnej reakcie je polymér s vysokou pevnosťou, húževnatosťou a odolnosťou voči pôsobeniu najrôznejších chemikálií - organických rozpúšťadiel, kyselín a zásad.
  Kopolymér je polymér s veľkým počtom článkov chemicky rozdielnych monomérov; kopolymerizáciou vytvorená makromolekulová látka.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory