Silica - borovica 30ml

    100% prírodná silica do aromalámp, sauny, na prevoňanie bielizne pri praní, alebo ako prímes do masážnej emulzie či kúpeľa.
Obsah: 30 ml
Cena: 8.10€
Doručovacia lehota: 3 dní
Z 1 ks na sklade ks

Borovicová silica má antibakteriálne, analgetické, povzbudzujúce diuretické a ďalšie účinky. Používa sa na liečbu mnohých kožných problémov a v kozmetických prípravkoch. Zrýchľuje metabolizmus, pomáha pri očiste organizmu, uľavuje obličkám. Pomáha vyrovnať sa so stresom, vyčerpaním a zlou náladou.

Použitie: nakvapkajte zopár kvapiek do aromalampy, sauny, priamo do kúpeľa, alebo masážnej emulzie. Pri praní s mydlovými orechmi nakvapkajte pár kvapiek priamo na vrecúško s orechmi a vložte ho do bubna práčky, alebo pridajte silicu do nádržky na aviváž.

Zloženie: 100% silica Pinus sylvestris.

Bezpečnosť: horľavá kvapalina a výpary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranné okuliare. PRI POŽITÍ a pri podráždení kože alebo vyrážky: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte uzamknuté. Likvidácia: nepoužitý výrobok nevylievať do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami odovzdať v zberni nebezpečného odpadu. Špecifické pokyny sú uvedené na obale každého typu silice.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory