SOLITEX UM connect

4-vrstvová pásovina pre použitie so záklopom s 3D separačnou vrstvou.

Cena: 506.00€
Doručovacia lehota: 5 dní
Z 50 ks na sklade ks

Pásovina SOLITEX UM connect je vhodná pre prievzdušné a neprievzdušné konštrukcie v kombinácii so všetkými strešnými a fasádnymi materiálmi ako titanzinok, ušľachtilá oceľ, meď atď. Pletené pásoviny zvyšujú bezpečnosť konštrukcie a sú preto doporučované poprednými výrobcami kovových strešných krytín. 8 mm silná 3D separačná vrstva z PP plastickej štrukúry chráni strešnú krytinu pred hromadeným vlhkosti a tlmí hluk spôsobený dažďom alebo krupobitím. Jedná sa o pásovin na použitie bez záklopu s veľmi vysokou pevnosťou proti roztrhnutiu a veľkou nepriepustnosťou. Vďaka špeciálnemu TEEE filmu je pásovina veľmi tepelne stabilná, disponuje vysokou nepriepustnosťou pri prudkom daždi a je odolná proti bežným stavebným chemikáliám.

Ponúkame nasledovný rozmer:

  25 m x 1,40 m = 35 m2; Váha rolky 10 kg (1 rolka predstavuje 1 ks) Pri väčšom odbere sa na jednu paletu zmestí 17,5 rolky.

Technické údaje:

  Textília: polypropylén - mikrovlákno
  Membrána: TEE, monolitický
  Farba: svetlo-modrá
  Plošná hmotnosť 500 g/m2
  Tepelná stabilita: -40°C až +100°C
  Hrúbka: 8 mm
  Hodnota sd: 0,02 m vlhkostne premenlivá
  Správanie pri požiari: E
  Vodotesnoť: W1 vyhovuje
  Pevnosť v ťahu: 250N / 5 cm / 170N / 5 cm
  Prieťah: 45% / 60%
  Odolnosť proti roztrhnutiu: 135 N / 130 N
  Stálosť proti starnutiu: vyhovuje

Poznámka:

  Polypropylén (PP), chemický názov poly (1-metyletylén), je termoplastický polymér, využívaný v početných technických aplikáciách, zahrňujúcich automobilový priemysel, výrobu obalov a kontajnerov (vrátane potravinárskych obalov), výrobu fólií, textílií, plastových konštrukčných súčastí, laboratórneho vybavenia, polymérnych bankoviek a podobne.
  Vyrába sa adičnou polymerizáciou, východzím monomérom je propylén. Výsledkom polymerizačnej reakcie je polymér s vysokou pevnosťou, húževnatosťou a odolnosťou voči pôsobeniu najrôznejších chemikálií - organických rozpúšťadiel, kyselín a zásad.
  Kopolymér je polymér s veľkým počtom článkov chemicky rozdielnych monomérov; kopolymerizáciou vytvorená makromolekulová látka.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory