TESCON Vana

Univerzálna lepiaca páska na vytvorenie trvalo nepriedušných parobrzdných spojov.

Cena: 34.00€
Doručovacia lehota: 5 dní
Z 50 ks na sklade ks

Používa sa na vytvorenie trvalo nepriedušných parobrzdných lepených spojov a nepriedušných izolujúcich vrstiev v interiéri a exteriéri. Ďalej je možno použiť túto lepenku na vzduchotesné spoje na pásovinách pre použitie do spodných konštrukcií striech a pásovinách pre opláštenie stien.

Podklad musí byť vhodný pre trvalo nepriedušné izolujúce lepené spoje pomocou nepriedušných izolujúcich pások. Musí byť stabilný, suchý, hladký, bez prachu, silikónu a mastnoty. Je vysoko priliehavý a má vysokú odolnosť proti vlhkosti. Má premenlivý difúzny odpor.

Technické údaje:

  Materiál: špeciálna textília z PP (polypropylén)
  Separačný vrstva: silikonový papier
  Tepelná stabilita: dlhodobá od -40°C až do +90°C
  Teplota spracovania: od -10°C
  Farba: tmavo-modrá
  Skladovateľnosť: 24 mesiacov, skladovať v suchu a chlade

Poznámka:

  Polypropylén (PP), chemický názov poly (1-metyletylén), je termoplastický polymér, využívaný v početných technických aplikáciách, zahrňujúcich automobilový priemysel, výrobu obalov a kontajnerov (vrátane potravinárskych obalov), výrobu fólií, textílií, plastových konštrukčných súčastí, laboratórneho vybavenia, polymérnych bankoviek a podobne.
  Vyrába sa adičnou polymerizáciou, východzím monomérom je propylén. Výsledkom polymerizačnej reakcie je polymér s vysokou pevnosťou, húževnatosťou a odolnosťou voči pôsobeniu najrôznejších chemikálií - organických rozpúšťadiel, kyselín a zásad.
  Kopolymér je polymér s veľkým počtom článkov chemicky rozdielnych monomérov; kopolymerizáciou vytvorená makromolekulová látka.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory