Akcia CD + knižka

Krásne ilustrované hudobné CD s veselými pesničkami spolu s knižkou na podporu zvyšovania IQ dieťaťa - vhodné pre predškolský vek.

Cena: 17.00€19.00€
Doručovacia lehota: 3 dní
Z 26 ks na sklade ks

CD   Čo ak budem nepotrebný? :

Bohato ilustrované CD s poučnými textami piesní  bude určite skvelým darčekom pre deti, ktoré chcú spievať, tancovať a majú radi prírodu.

Detskými interpretmi naspievané CD obsahuje 13 skladieb plus bonus s populárnym slovenským spevákom Thomasom Puskailerom.

Prehranie hudobných ukážok.

Stromáčik objavil na kraji lesa-nelesa kopu nepotrebných vecí. Papier, škatuľa, fľašky, hrdzavá lopata, pneumatika, baterky a iné „tvory“ prosia Stromáčika, aby im pomohol dostať sa odtiaľ preč. Nechcú takto skončiť. Zaspievajú mu, čo treba urobiť, ako ich možno využiť, ak sa už stanú nepotrebnými.

„My sme odpad nebezpečný, problém nechceme byť večný!“ naliehajú baterky. „V zbere ma však radi majú, tam mi druhú šancu dajú“ spieva starý kartón. Sklenená fľaška si pospevuje: “Do debničky ma vždy vráť, nech ma môžu napĺňať.“ Čo s vyžúvanou žuvačkou alebo starou konzervou a mnoho ďalších užitočných informácií sa dozviete ak si piesne vypočujete.

Knižka IQ Dieťaťa - zodpovednosť rodičov:

Program je jedinečný v tom, že poskytuje učiteľom, vychovávateľom a rodičom jednoduché, no z hľadiska rozvoja mozgu, a tým aj celej osobnosti dieťaťa, mimoriadne účinné nástroje v podobe cvičení, ktoré podporujú nekonformné myslenie, fantáziu, spontaneitu, hravosť, schopnosť empatie a zmysluplnú komunikatívnosť. Plnohodnotné uplatnenie Programu s možnosťou aplikácie metodických postupov a námetov do oblasti formovania pozitívneho vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu vidíme v Kluboch Stromu života, v materských školách, ako aj v prostredí rodín. Program je kompatibilný s cieľmi predprimárneho vzdelávania tak, ako sú formulované v Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy v Slovenskej republike, platnom od 1.marca 2011. Po zaškolení učiteľov a vychovávateľov, ktoré je nevyhnutnou podmienkou autora na aplikáciu Programu, ako aj po jeho experimentálnom overení vo vybraných predškolských zariadeniach, môže byť v plnom rozsahu v materských školách uplatňovaný. Jeho kvalita a efektívnosť bola overovaná v mnohých štátoch Európy.

O autorovi: Ranko Rajovic, autor Programu NTC, lekár špecialista, je zakladateľom Mensy v niekoľkých krajinách. Je členom rady riaditeľov v svetovej Mensy a členom jej Výboru pre nadané deti. Prednáša na šiestich fakultách v štyroch krajinách a je spolupracovníkom UNICEF. Program NTC uplatňuje v trinástich krajinách v Európe.

Vydavateľ: Strom života, Bratislava 2013, 64 strán.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory