Environmentálna výchova pre 8. ročník

    Moderná učebnica environmentálnej výchovy pre 8. ročník základných škôl.
    Rozsah: 28 strán
    Tlač: plnofarebná
Cena: 7.00€
Doručovacia lehota: 3 dní
Z 46 ks na sklade ks

Učebnica pod názvom "Environmentálna výchova a výchova k udržateľnému rozvoju" určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl je prvá učebnica zo série učebníc environmentálnej výchovy pre druhý stupeň základných škôl. Učebnica je výsledkom práce odborných pracovníkov a metodikov Stromu života a je zameraná na témy ekológie, biodiverzity, životného prostredia ľuďí, ochrany prírody a i. Publikácia okrem teoretických informácií obsahuje aj cvičenia, návrhy na aktivity, otázky, úlohy, mottá, pokusy a zaujímavosti k danej téme.

Okrem učebnice je k dispozícii aj balíček metodických a krycích listov, vďaka ktorému je možné prechádzať jednotlivými témami v rámci metodiky E-U-R (Evokácia - Uvedomenie - Reflexia). Metodický balíček nie je súčasťou tohto produktu a predáva sa samostatne.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory