IQ DIEŤAŤA - ZODPOVEDNOSŤ RODIČOV

    NTC Systém učenia: I. časť - Predškolský vek. Jedinečný program na podporu zvyšovania IQ dieťaťa.
    Rozsah: 64 strán
Cena: 10.00€
Doručovacia lehota: 3 dní
Z 848 ks na sklade ks

Pri objednávke knihy spolu s CD "Čo ak budem nepotrebný", je cena len 17 €. Objednajte TU

Program je jedinečný v tom, že poskytuje učiteľom, vychovávateľom a rodičom jednoduché, no z hľadiska rozvoja mozgu, a tým aj celej osobnosti dieťaťa, mimoriadne účinné nástroje v podobe cvičení, ktoré podporujú nekonformné myslenie, fantáziu, spontaneitu, hravosť, schopnosť empatie a zmysluplnú komunikatívnosť. Plnohodnotné uplatnenie Programu s možnosťou aplikácie metodických postupov a námetov do oblasti formovania pozitívneho vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu vidíme v Kluboch Stromu života, v materských školách, ako aj v prostredí rodín. Program je kompatibilný s cieľmi predprimárneho vzdelávania tak, ako sú formulované v Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy v Slovenskej republike, platnom od 1.marca 2011. Po zaškolení učiteľov a vychovávateľov, ktoré je nevyhnutnou podmienkou autora na aplikáciu Programu, ako aj po jeho experimentálnom overení vo vybraných predškolských zariadeniach, môže byť v plnom rozsahu v materských školách uplatňovaný. Jeho kvalita a efektívnosť bola overovaná v mnohých štátoch Európy.

O autorovi: Ranko Rajovic, autor Programu NTC, lekár špecialista, je zakladateľom Mensy v niekoľkých krajinách. Je členom rady riaditeľov v svetovej Mensy a členom jej Výboru pre nadané deti. Prednáša na šiestich fakultách v štyroch krajinách a je spolupracovníkom UNICEF. Program NTC uplatňuje v trinástich krajinách v Európe.

Vydavateľ: Strom života, Bratislava 2013, 64 strán.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory